Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào tại https://belviechocolate.com.vn/
 
Các hư hỏng và vấn đề
 Vui lòng kiểm tra đơn đặt hàng của bạn khi nhận được và liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu mặt hàng bị lỗi, bị hư hỏng hoặc nếu bạn nhận được hàng không đúng, để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và khắc phục sự cố.
 
TIỀN HOÀN LẠI
 Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra đơn trả hàng của bạn và cho bạn biết nếu khoản hoàn trả đã được chấp thuận. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ tự động được hoàn lại tiền vào phương thức thanh toán ban đầu của mình (tiền sẽ hoàn vào tài khoản đã dùng để thanh toán). Hãy nhớ rằng có thể mất một khoảng thời gian (3-5 ngày) để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý và đăng khoản tiền hoàn lại.