Địa chỉ: 53 đường S1, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: 0917300879